HİZMETLERİMİZ

Birleşme ve Satın Alma


Şirket birleşme ve satın alma işlemleri şirketinize nasıl değerler katar?

Halka Arz


Şirketiniz Halka Arza Hazır mı? Vizyonu/Stratejileri net mi?

Maliyet Yönetimi


İşletmelerde maliyet yönetimi neden bir zorunluluktur?

İş Geliştirme


Şirketinizin kurumsal şirket anlayışına sahip bir sistemi var mı?

Yatırım

Hedef Finansal Yatırımlar, doğru yatırım alternatifi olduğuna kanaat getirdiği uygun koşulları barındıran ve makul müştereklerde buluşulabilen işlerde istikrarlı büyüme ve karlılığa sahip şirketlere azınlık veya çoğunluk şeklinde yatırım yapabilmektedir.

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

Hedef Finansal Hizmetler, hissedarlarınızın ihtiyaçlarını organik büyüme karşılamadığında, faaliyetleriniz için esas olmayan iş kollarını elden çıkarmak veya işinizi tamamen satarak emeklilik hayatına adım atmak istediğinizde yeni pazarlara, varlıklara, teknolojilere, personele, fikri mülkiyet haklarına ve sermaye ve kredi kaynaklarına ulaşmanızda size yardımcı olabilir. Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Hizmetlerimiz, farklı işletmeler ile birleşme veya satın alma, faaliyet kollarının tamamı veya bir kısmının elden çıkarılması için piyasada var olan fırsatları inceleyerek müşterilerimizin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde, tüm sektörlere birleşme ve satın alma işlemlerinin ilk aşamasından itibaren stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, özel inceleme çalışması, vergi ve hukuk danışmanlığı ve işlem sonrası entegrasyona kadar her aşamada danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hedef Finansal Hizmetler, birleşme ve satın alma işlemleri süresince, sektörel yetkinliği, süreç ve proje yönetimi konusundaki deneyimi, küresel bilgi ağı ve dış bağlantıları ile müşterilerine en uygun yatırımcılara ulaşma konusunda yardımcı olmaktadır. Ekiplerimizi birleşme ve satın alma işlemlerinde sektörel ve yerel piyasa bilgisine sahip uzmanlardan oluşturmaktayız.

Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler, halka açılma öncesinde, sırasında ve sonrasında; alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, değerleme, finansal tabloların denetimi, yatırımcı ilişkileri raporlaması, tanıtım ve reklam gibi çalışmaları yapmak ve SPK ve BİST incelemelerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek ve sorunları çözmek durumundadır.

Başarılı bir halka arz için, halka açılma kararı almış veya alma aşamasında olan şirketlere Hedef Finansal Hizmetler tüm bu işlemlerin yürütülmesinde güvenilir bir partner olarak halka arz danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Halka Arz Öncesi


 • Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme Çalışmaları
 • Yeniden Yapılanma
 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • İş Planının Oluşturulması
 • Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması
 • WordPress Installation
 • Ön Değerleme Çalışması
 • Vergi Danışmanlığı
 • İç Denetim ve Check-Up
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

Halka Arz Süreci


 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş
 • SPK ve BİST ile İlişkilerin Yönetimi
 • Aracı Kurum Seçimi
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme
 • Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması

Halka Arz Sonrası


 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Yukarıda yer verdiğimiz halka arz konusundaki danışmanlık faaliyetimiz, hiçbir şekilde Sermaye Piyasası Kanunu ile Aracı Kurumlara ve Yetki Belgesine sahip Yatırım Bankalarına verilmiş olan Halka Arz Aracılık Danışmanlığı ve benzeri faaliyetleri kapsamamaktadır.

Maliyet Yönetimi Danışmanlığı

Küresel rekabetin hızlanması, ürün yaşam sürelerinin kısalması, teknolojik ilerlemeler ve örgütler arası tedarik zincirleri gibi birçok faktör firmaların yaşamı için maliyet yönetiminin kritik önem kazanmasına neden olmuştur. Maliyet yönetimi, bir işletmenin maliyetlerini azaltmak ve rakiplerine göre üstün kılacak birden fazla maliyet yönetim aracının bir arada kullanımı olarak tanımlanabilir Maliyet yönetimini hem finansal hem de rekabet avantajı sağlamak üzere birden fazla ve birbiri ile uyumlu maliyet yönetim süreçlerini bir bütün olarak kullanılması gerekir.

Hedef Finansal Yatırımlar öncelikle işletmelerde doğru maliyet bilgisinin üretimi amacıyla maliyet muhasebesi sistemi tasarımlayarak, maliyet düşürme alanlarının tespiti eder ve maliyetlerin yönetimine katkıda bulunur.

İş Geliştirme

Kurumların iş geliştirme ve işletme performansını artırma konusunda başarısız olmalarına sebep olan en önemli etkenlerden birisi; iş geliştirmeye yönelik organize olma konusunda eksiklikleridir. Güncel fikirlerin araştırılmaması ve projelendirilmemesi, araştırma ve geliştirmeye kapalı tutum ve davranışlar işletmelerin gelişmesinin önündeki bazı engellerdir. Yeni iş geliştirme süreci, aslında bir nevi risk süreci olup, konu ile ilgili bir risk sermayesinin de ayrılmasını gerektirir. Bazı durumlarda onlarca, hatta yüzlerce öneriden sadece bir tanesi sizi başarıya taşıyacak iş fikri olabilir. Yeni iş geliştirme süreçleri kurum için değer yaratan ve pahalı süreçlerdir. Bugün bildiğimiz bir çok büyük kuruluş varlıklarının devamını ve rekabet gücünü tamamen bu süreçlere borçludurlar. Yapılan araştırmalar, en yüksek başarısızlık oranının süreçlerdeki temel belirsizliklerden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Risklerin yönetimi ve değerlendirilmesindeki yetersizlikler, önemli sayılabilecek zararlara, daha önemlisi hayal kırıklıklarına sebep olabilecektir. Bu nedenle yeni iş fikirlerinin değerlendirilmesi aşamasında önerilerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sürecinde kuruluşlara en doğru yöntemin seçimi ile uygulamaya konulması için profesyonel destek vermekteyiz. Bu destek aşamasında aşağıdaki tekniklerden de yararlanmaktadır.

Hedef Finansal Yatırımlar öncelikle işletmelerde doğru maliyet bilgisinin üretimi amacıyla maliyet muhasebesi sistemi tasarımlayarak, maliyet düşürme alanlarının tespiti eder ve maliyetlerin yönetimine katkıda bulunur.

Potansiyel ihtiyaçlarınız Nelerdir?

Hızlı bir şekilde yeni pazarlara, varlıklara, teknolojilere, personele, fikri mülkiyet haklarına ve finansman kaynaklarına ulaşmak istiyorsanız,

Performansı düşük olan varlıkları veya faaliyetleriniz için esas olmayan iş kollarını elden çıkararak işinizdeki mevcut varlık yapısını yeniden yapılandırmak istiyorsanız,

Faaliyet göstermekte olduğunuz sektörde küreselleşme ve rekabet nedeniyle şirket satın almaları yoluyla konsolidasyon gerçekleşiyorsa ve bu doğrultuda siz de stratejik olarak size uygun işletmeler arıyorsanız,

daha fazlası
Yukarıya Çık